Ontstaan jeugd

We vertoeven in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog en de naweeën van de grote wereldbrand geraken stilaan verteerd. Het reguliere leven komt weer op gang en dus is er ook opnieuw plaats voor sport en ontspanning. De maatschappelijke context vertoonde wel duidelijke verschillen met de dag van vandaag: de verzuiling van de samenleving was tot zowat alle facetten van het dagdagelijkse leven doorgedrongen. Zo was ook de Oud-leerlingenbond van het Xaveriuscollege in Borgerhout erg actief: zijn leden kwamen vaak samen op allerlei vergaderingen, debatavonden, toneelopvoeringen, kampen en studentenclubs.

Onder de leden van de bond waren er vanzelfsprekend heel wat met sportieve kriebels in de benen. Het paste bijgevolg in het toenmalige klimaat dat een aantal mensen een oproep deden om onder de vleugels van de Oud-leerlingenbond een voetbalploeg op te richten. We schrijven dan oktober 1947. Enkele ex-Xaverianen speelden al in een club, O.S.F. genaamd, maar de bond wilde met een eigen collegeploeg van wal steken. Een aantal O.S.F.'ers kwam zich al gauw melden zodat de bond met een volledige ploeg van start kon gaan. Tijdens de eerste maanden speelde die ploeg wel op onregelmatige basis: er werden een tiental vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd, die met de inzet van wat talent, ervaring, goede wil en veel kameraadschap met succes werden afgewerkt.

Ondertussen groeide de lust om er na de zomer van 1948 echt in te vliegen. De nodige voorbereidingen werden getroffen en op 15 juli 1948 vindt de officiële stichtingsvergadering plaats. De club heeft als doel om "als onderafdeling van den Oudleerlingenbond van het Xaverius-college hare leden gelegenheid te geven de liefhebbersvoetbalsport te beoefenen". Emiel Hermans, die bij O.S.F. gespeeld had, wordt de eerste voorzitter. Frans Broes, de toenmalige secretaris van de Oud-leerlingenbond, neemt de functie van ondervoorzitter waar. De clubkleuren waren aanvankelijk Vlaams geïnspireerd: geel en zwart. Vanaf het derde speeljaar zouden die in de huidige groen-witte kleuren veranderen. De thuiswedstrijden vonden dicht bij het college plaats: in het Rivierenhof, op het terrein van ATBS - dat nu niet meer bestaat - naast het huidige terrein van Sint-Augustinus.

De kersverse club sluit zich - uiteraard - bij het Vlaamsch Katholiek Sportverbond (nu ) aan. In 1948 telde die vereniging een veertigtal clubs, waarvan een aantal ook nu nog actief is. Zo vinden we in de klassementen uit die tijd Rapid, Ik Dien, Sava, Noorse, Racing Kiel, Vlug Vooruit en Familia terug.